Từ khóa
Khoảng giá -

Vật phẩm trang trí - Gỗ mỹ nghệ

Mã số: G-525TP- Bộ sưu tập cặp bình phay trang trí bằng Gỗ cẩm . Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-525TP.
Đăng ngày 16-06-2019 10:21:20 AM
Giá : 1 900 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, đẹp sang trọng. KÍch thước 2 bình gỗ cẩm khá lớn: cao 48cm x rộng 19cm x sâu 16cm. Khối lượng gần 7kg

Mã số: G-524TP- Bộ sưu tập 2 bình phay trang trí bằng Gỗ cẩm . Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-524TP
Đăng ngày 15-06-2019 11:50:13 AM
Giá: Liên hệ
Bộ sưu tập 2 bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, đẹp sang trọng. KÍch thước 2 bình gỗ cẩm : bình 1 cao 44cm x rộng 30cm x sâu 25cm, bình 2 cao 42cm x rộng 35cm x sâu 30cm, mỗi bình nặng 10kg

Mã số: G-536TP - Bộ sưu tập 2 bình phay trang trí Gỗ cẩm. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-536TP
Đăng ngày 15-06-2019 11:00:22 AM
Giá: Liên hệ
Bộ sưu tập 2 bình trang trí (bình phay), với kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, với vân gỗ đẹp độc đáo, sang trọng. KÍch thước 2 bình gỗ cẩm : Bình 1 :cao 52cm x rộng 40cm x sâu 30cm , Bình 2: cao 57cm x rộng 32cm x sâu 22cm .

Mã số: G-539TP -- Cặp bình phay-bình trang trí Gỗ cẩm. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-539TP
Đăng ngày 15-06-2019 06:56:48 AM
Giá : 2 100 000 VND
Cặp bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, với vân gỗ vrất đẹp , để mộc ( có hoàn thiện sơn PU theo yêu cầu). Kích thước bình phay 1: cao 67cm x rộng 19cm x sâu 41cm , bình 2: cao 72cm x rộng 22cm x sâu 18cm.

Mã số: G-555TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ quý - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-555TP
Đăng ngày 01-06-2019 09:37:03 AM
Giá : 2 100 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng đẹp sáng tạo, được làm từ gỗ hương, gỗ chiu liu, gỗ lim được sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. 3 Bình có kích thước khá lớn : Bình gỗ hương cao 43cm x đường kính 14cm ; Bình gỗ Chiu liu cao 38cm x đường kính 13cm ; Bình gỗ Lim cao 33cm x đường kính 16cm.

Mã số: G-560TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ cẩm sừng - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-560TP
Đăng ngày 01-06-2019 09:31:24 AM
Giá : 3 300 000 VND
Bộ sưu tập 3 bình trang trí hình dáng chai rượu, được làm từ gỗ cẩm sừng, sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ đẹp và mùi thơm của gỗ. 3 bình có kích thước khá lớn : cao 48cm - 39cm - 30cm x đường kính 10cm

Mã số: G-559TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ quý - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-559TP
Đăng ngày 01-06-2019 09:28:24 AM
Giá : 2 300 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng đẹp sáng tạo, được làm từ gỗ Chiu liu, gỗ Gõ, gỗ Lim được sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. 3 Bình có kích thước khá lớn : Bình gỗ Chiu liu cao 43cm x đk 18cm ; Bình Gõ đỏ cao 37cm x đk 16cm ; Bình gỗ Lim cao 32cm x đk 14cm.

Mã số: G-558TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ quý - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-558TP
Đăng ngày 01-06-2019 09:22:04 AM
Giá : 2 200 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng đẹp sáng tạo, được làm từ gỗ hương, gỗ chiu liu, gỗ lim được sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. 3 Bình có kích thước khá lớn : Bình gỗ hương cao 43cm x đường kính 16cm ; Bình gỗ Chiu liu cao 38cm x đường kính 14cm ; Bình gỗ Lim cao 25cm x đường kính 17cm

Mã số: G-507TP - Bộ sưu tập 3 bình phay và bình cắm hoa bằng gỗ Cẩm chỉ. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-507TP
Đăng ngày 01-06-2019 08:50:54 AM
Giá : 2 500 000 VND
Bộ sưu tập 3 bình phay trang trí và bình cắm hoa với kiểu dáng cách điệu, sinh động, tiện phay từ gỗ cẩm chỉ nguyên khối, đẹp sang trọng. Kích thước 3 bình : cao 35cm, 40cm và 50cm x đường kính 12 đến 15cm

Mã số: G-504TP - Cặp bình phay và bình cắm hoa bằng gỗ Cẩm chỉ. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-504TP
Đăng ngày 01-06-2019 08:43:36 AM
Giá : 1 650 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình phay trang trí và bình cắm hoa với kiểu dáng cách điệu, sinh động, tiện phay từ gỗ cẩm chỉ nguyên khối, đẹp sang trọng. Kích thước cặp bình : cao 27cm x đường kính 15cm

Mã số: G-505TP - Cặp bình phay và bình cắm hoa bằng gỗ Cẩm chỉ. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-505TP
Đăng ngày 01-06-2019 08:39:13 AM
Giá : 1 800 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình phay trang trí và bình cắm hoa với kiểu dáng cách điệu, sinh động, tiện phay từ gỗ cẩm chỉ nguyên khối, đẹp sang trọng. Kích thước cặp bình : cao 35 và 39cm x đường kính 15cm.

Mã số: G-314TP - Cặp bình phay và bình cắm hoa bằng gỗ Cẩm . Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-314TP
Đăng ngày 01-06-2019 08:33:21 AM
Giá : 1 500 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình phay trang trí và bình cắm hoa gỗ Cẩm với kiểu dáng cách điệu, sinh động, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối. Kích thước cặp bình . Bình 1: cao 44cm x đường kính 14cm . Bình 2: cao 26cmx đường kính 21cm

Mã số: G-554TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ Cẩm chỉ- Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-554TP
Đăng ngày 30-05-2019 12:05:37 PM
Giá : 2 500 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng lạ mắt, được làm từ gỗ cẩm cẩm chỉ, sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. Bình có kích thước khá lớn : cao 48cm - 38cm - 32cm x đường kính trung bình 16cm

Mã số: G-553TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ quý - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-553TP
Đăng ngày 30-05-2019 11:54:49 AM
Giá : 3 500 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng đẹp sáng tạo, được làm từ gỗ cẩm sừng, gỗ Lim, gỗ Gõ được sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. 3 Bình có kích thước khá lớn : Bình cấm sừng cao 48cm x đường kính 13cm ; Bình gỗ Lim cao 40cm x đk 20cm ; Bình gỗ Gõ cao 13cm x đường kính 18cm

Mã số: G-551TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ cẩm sừng - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-551TP
Đăng ngày 30-05-2019 11:39:50 AM
Giá : 4 100 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng lạ mắt, được làm từ gỗ cẩm sừng, sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. Bình có kích thước khá lớn : cao 60cm - 50cm - 48cm x đường kính trung bình 12cm

Mã số: G-549TP -- Bộ sưu tập 3 lộc bình gỗ cẩm sừng - Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Mã sản phẩm: G-549TP
Đăng ngày 30-05-2019 11:30:30 AM
Giá : 3 800 000 VND
Bộ sưu tập 3 lộc bình trang trí xinh xắn, kiểu dáng lạ mắt, được làm từ gỗ cẩm sừng, sơn PU mờ, giữ nguyên vân gỗ và mùi thơm của gỗ. Bình có kích thước khá lớn : cao 50cm - 49cm - 42cm x đường kính 12cm - 13cm

Mã số: G-415TP- Bộ sưu tập 2 bình phay trang trí bằng Gỗ cẩm .
Mã sản phẩm: G-415TP
Đăng ngày 30-05-2019 11:06:03 AM
Giá : 2 500 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, đẹp sang trọng. Kich thước 2 bình gỗ cẩm khá lớn: bình 1: cao 45cm x rộng 23cm x sâu 10cm. bình 2 : cao 40cm x rộng 28cm x sâu 17cm

Mã số: G-519TP- Bộ sưu tập 2 bình phay trang trí bằng Gỗ cẩm .
Mã sản phẩm: G-519TP
Đăng ngày 30-05-2019 10:28:47 AM
Giá : 2 200 000 VND
Bộ sưu tập cặp bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, đẹp sang trọng. Kich thước 2 bình gỗ cẩm khá lớn: bình 1 cao 32cm x rộng 24cm x sâu 11cm. Kích thước bình 2 cao 38cm x rộng 22cm x sâu 15cm

Mã số: G-326TP- Bộ sưu tập 2 bình phay trang trí Gỗ cẩm nhỏ xinh
Mã sản phẩm: G-326TP
Đăng ngày 30-05-2019 09:50:57 AM
Giá : 1 600 000 VND
Bộ sưu tập 2 bình trang trí nhỏ xinh, với kiểu dáng sáng tạo, nhẹ nhàng, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối với vân gỗ đẹp độc đáo, sang trọng. Kích thước 2 bình gỗ cẩm :Bình 1 :cao 36cm x rộng 16cm x sâu 10cm , Bình 2: cao 40cm x rộng 16cm x sâu 8cm.

Mã số : G-530TP -- Bộ sưu tập 2 bình phay-bình trang trí gỗ Cẩm
Mã sản phẩm: G-530TP
Đăng ngày 29-05-2019 10:22:27 PM
Giá : 1 800 000 VND
Cặp bình trang trí (bình phay) kiểu dáng cách điệu, tiện phay từ gỗ cẩm nguyên khối, với vân gỗ rất đẹp . Kích thước bình nhỏ : cao 34cm x rộng 15cm x dày 14cm ( tính chỗ rộng nhất). Kích thước bình lớn : cao 40 x rộng 18cm x dày 9cm.

1 2  Trang sau
 

Hướng dẫn mua hàng đối với Khách hàng mua hàng online :

-Bước 1: Quý Khách hàng vui lòng cung cấp Tên sản phẩm, mã số sản phẩm, số lượng cần mua, qua số Hotline: 0912.1184.77 hoặc 0929.084.319
-Bước 2: Cơ sở Tâm Diệu Pháp sẽ xác nhận lại đơn đặt hàng của quý khách và số tiền thanh toán.
-Bước 3: Quý khách cung cấp thông tin cụ thể gồm tên người nhận và địa chỉ nhận hàng, và chuyển khoản 10% trị giá đơn hàng vào Tài khoản của  Cơ sở Tâm Diệu Pháp, để chúng tôi trả trước tiền phí vận chuyển cho bên bưu điện.
Tên Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm
Số 200.620.612.2238- Ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
-Tên Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm
Số 0041.000.258863-Ngân hàng Vietcombank Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng
-Bước 4: Chúng tôi sẽ chuyển hàng  ngay qua công ty vận chuyển VN Post để giao hàng tận nơi cho quý khách , bằng phương thức giao hàng COD: nhờ thu hộ 90% số tiền thanh toán còn lại, khi quý khách nhận hàng .
.

-Đối với hàng nặng trên 1kg, tiền vận chuyển sẽ được kiểm tra với công ty vận chuyển và được cộng thêm vào giá cả sản phẩm  niêm yết.
-Xin trân trọng cảm ơn Quý khách. 
     

Hỗ trợ Khách hàng mua Online

 Hotline :
Nhân viên bán hàng:
0912.118.477 - Zalo- Ms.Tâm
0929.084.319 - Ms. Hoa
 Email:
tamdieuphap79@gmail.com

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1519
  • Tháng hiện tại: 33687
  • Tổng lượt truy cập: 3246065

Hỗ trợ KH thanh toán Online

Giám Đốc : Phạm Công Phúc
ĐT: 0935.400.437


P.Kế Toán: 0236.3958640
Tên Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm
Số 200.620.612.2238- Ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Tên Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm
Số 0041.000.258863-Ngân hàng Vietcombank Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

Sản phẩm Giá Khuyến mãi

Vị trí CH trên Google Map

CH Tâm Diệu Pháp và Quán cà phê Hoa Đất:
Số 3 đường Bùi Tá Hán  (gần nút giao thông Bùi Tá Hán và Lê Văn Hiến)

P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng