Từ khóa
Khoảng giá -

Trang sức đá quý Ruby, Sapphire

Mã số : RB-139TP - Viên đá Ruby thiên nhiên hình giọt nước (22,7 carat) làm mặt dây chuyền - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-139TP
Đăng ngày 20-09-2020 01:07:24 PM
Giá : 3 400 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên được mài hình giọt nước đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ huyết đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby : 24mm x 13mm x 6,6mm. Khối lượng: 22,7 carat. Màu sắc đá: Đỏ huyết. Độ tinh khiết : Trong. Xuất xứ : Mỏ đá Quỳ Châu.

Mã số : RB-093TP - Viên đá Ruby sao thiên nhiên (20 carat) làm mặt nhẫn, làm mặt dây chuyền- Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-093TP
Đăng ngày 20-09-2020 11:17:45 AM
Giá : 2 500 000 VND
Viên đá Ruby sao thiên nhiên đẹp sáng, hình tròn như viên bi, nét căng mịn, màu đỏ hồng đồng nhất, với vân đá hình ô quy phong thủy đẹp sáng lấp lánh, hiện hình ngôi sao khi có sánh sáng chiếu vào. Kích thước viên đá Ruby : đường kính 13 mm x dày 11 mm . Khối lượng: 20 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh hồng, Độ tinh khiết : bán trong có vân ô quy. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-092TP - Viên đá Ruby sao thiên nhiên (10,3 carat) làm mặt nhẫn - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-092TP
Đăng ngày 20-09-2020 10:36:28 AM
Giá : 1 500 000 VND
Viên đá Ruby sao thiên nhiên đẹp sáng, hình tròn như viên bi, nét căng mịn, màu đỏ hồng đồng nhất, với vân đá hình ô quy phong thủy đẹp sáng lấp lánh, hiện hình ngôi sao khi có sánh sáng chiếu vào. Kích thước viên đá : 12 mm x 11 mm x 9 mm. Khối lượng: 10,3 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh hồng, Độ tinh khiết : bán trong có vân ô quy. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-091TP - Viên đá Ruby sao thiên nhiên (8,4 carat) làm mặt nhẫn - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-091TP
Đăng ngày 20-09-2020 09:30:19 AM
Giá : 1 700 000 VND
Viên đá Ruby sao thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ hồng đồng nhất, với vân đá hình ô quy phong thủy đẹp cả măt trên và mặt dưới, sáng lấp lánh, hiện hình ngôi sao khi có sánh sáng chiếu vào. Kích thước viên đá Ruby : 15 mm x 9mm x 6 mm. Khối lượng: 8,4 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh hồng, Độ tinh khiết : bán trong có vân ô quy. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-090TP - Viên đá Ruby sao thiên nhiên (10,6 carat) làm mặt nhẫn - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-090TP
Đăng ngày 19-09-2020 08:11:23 PM
Giá : 1 500 000 VND
Viên đá Ruby sao thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ hồng đồng nhất, với vân đá hình ô quy phong thủy đẹp sáng lấp lánh., hiện hình ngôi sao khi có sánh sáng chiếu vào. Kích thước viên đá Ruby : 13,5mm x 10,5mm x 6,6mm. Khối lượng: 10,6 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh hồng, Độ tinh khiết : bán trong có vân ô quy. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-185TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (42,9 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-185TP
Đăng ngày 17-09-2020 10:24:40 PM
Giá : 4 100 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 22 mm x 18,5 mm x dày 9 mm. Khối lượng: 42,9 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-186TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (60,9 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-186TP
Đăng ngày 17-09-2020 09:40:57 PM
Giá : 4 800 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 27 mm x 21 mm x dày 8,7 mm. Khối lượng: 60,9 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-138TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (47,9 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-138TP
Đăng ngày 17-09-2020 05:31:23 PM
Giá : 4 500 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 20 mm x 18 mm x dày 11 mm. Khối lượng: 47,9 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-086TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (60 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-086TP
Đăng ngày 17-09-2020 05:16:56 PM
Giá : 4 700 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 24 mm x 20 mm x dày 10 mm. Khối lượng: 60 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-006TP - Đá Ruby thiên nhiên (19 carat) làm mặt dây chuyền, nhẫn - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-006TP
Đăng ngày 12-09-2020 09:01:10 PM
Giá : 3 100 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby : 19mm x 14mm x 7mm. Khối lượng: 19 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm, Độ tinh khiết : đục có vân. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-004TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (24 carat) làm mặt dây chuyền, mặt nhẫn- Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-004TP
Đăng ngày 11-09-2020 09:23:28 AM
Giá : 3 500 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ hồng đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby : 20 mm x 15,6 mm x 6,5 mm. Khối lượng: 24 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh hồng, Độ tinh khiết : bán trong có vân đá nhẹ Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-003TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (25 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay
Mã sản phẩm: RB-003TP
Đăng ngày 10-09-2020 09:37:01 PM
Giá : 3 800 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby : 24mm x 16mm x 6mm. Khối lượng: 25 carat . Màu sắc đá: Đỏ ánh tím, Độ tinh khiết : Trong. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái

Mã số : RB-002TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (32 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-002TP
Đăng ngày 10-09-2020 09:09:31 PM
Giá : 4 100 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ hồng đồng nhất, có vân đá nhẹ sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 24 mm x 15 mm x dày 8 mm. Khối lượng: 32 carat. Màu sắc đá: đỏ ánh hồng , Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Lục Yên- Yên Bái.

Mã số : RB-001TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (52 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-001TP
Đăng ngày 06-09-2020 02:13:46 PM
Giá : 4 700 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 26 mm x 22 mm x dày 7,5 mm. Khối lượng: 52 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong đồng nhất. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-137TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (66,7 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-137TP
Đăng ngày 06-09-2020 01:45:22 PM
Giá : 5 100 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 27 mm x 20 mm x dày 10 mm. Khối lượng: 66,7 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-136TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (74 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-136TP
Đăng ngày 04-09-2020 10:50:46 PM
Giá : 6 200 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 29 mm x 23 mm x dày 8,6 mm. Khối lượng: 74 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-111TP - Viên đá Ruby thiên nhiên (114,8 carat) làm mặt dây chuyền, mặt lắc đeo tay - Trang sức Ruby đá quý
Mã sản phẩm: RB-111TP
Đăng ngày 04-09-2020 10:22:10 PM
Giá : 9 100 000 VND
Viên đá Ruby thiên nhiên đẹp sáng, nét căng mịn , màu đỏ tím đồng nhất, với vân đá đẹp sáng lấp lánh. Kích thước viên đá Ruby khá lớn : 38,5 mm x 27 mm x dày 10 mm. Khối lượng: 114,8 carat. Màu sắc đá: Đỏ sẫm ánh tím, Độ tinh khiết : bán trong có vân nhẹ. Xuất xứ : Mỏ đá Ruby Quỳ Châu.

Mã số : RB-182TP- Bộ sưu tập đá quý Ruby-Zoisite: Vòng đeo tay và mặt dây chuyền sang trọng
Mã sản phẩm: RB-182TP
Đăng ngày 04-09-2020 01:55:00 PM
Giá : 2 800 000 VND
Bộ sưu tập vòng đeo tay được kết từ những hạt đá Ruby rời bằng sợi dây thun cước bền chắc size tay nữ, và mặt dây chuyền hình giọt nước đa sắc màu đẹp sang trọng. Bộ sưu tập vòng tay và mặt dây chuyền được chế tác từ cùng loại đá quý Ruby in Zosite với màu đỏ của đá Ruby lẫn trong đá tinh thể Zoisite xanh lấp lánh. Kích thước vòng ni tay 58mm, bản vòng rộng 14mm x dày 5,5mm. Kích thước mặt dây chuyền : 33mm x 26mm x 12mm. Khối lượng bộ sưu tập : 50 gam.

Mã số : RB-177TP- Bộ sưu tập đá quý Ruby-Zoisite: Vòng đeo tay và mặt dây chuyền sang trọng
Mã sản phẩm: RB-177TP
Đăng ngày 04-09-2020 01:43:54 PM
Giá : 2 600 000 VND
Bộ sưu tập vòng đeo tay được kết từ những hạt đá Ruby rời bằng sợi dây thun cước bền chắc size tay nữ, và mặt dây chuyền hình giọt nước đa sắc màu đẹp sang trọng. Bộ sưu tập vòng tay và mặt dây chuyền được chế tác từ cùng loại đá quý Ruby in Zosite với màu đỏ của đá Ruby lẫn trong đá tinh thể Zoisite xanh lấp lánh. Kích thước vòng ni tay 58mm, bản vòng rộng 14mm x dày 6,5mm, Kích thước mặt dây chuyền : 31mm x 24mm x 11mm. Khối lượng bộ sưu tập : 53 gam.

Mã số : RB-148TP- Bộ sưu tập đá quý Ruby-Zoisite: Vòng đeo tay và mặt dây chuyền sang trọng
Mã sản phẩm: RB-148TP
Đăng ngày 04-09-2020 01:20:36 PM
Giá : 2 700 000 VND
Bộ sưu tập vòng đeo tay được kết từ những hạt đá Ruby rời bằng sợi dây thun cước bền chắc size tay nữ, và mặt dây chuyền hình giọt nước đa sắc màu đẹp sang trọng. Bộ sưu tập vòng tay và mặt dây chuyền được chế tác từ cùng loại đá quý Ruby in Zosite với màu đỏ của đá Ruby lẫn trong đá tinh thể Zoisite xanh lấp lánh. Kích thước vòng ni tay 58mm, bản vòng rộng 14mm x dày 5,5mm, Kích thước mặt dây chuyền : 33mm x 26mm x 12mm. Khối lượng bộ sưu tập : 49 gam.

1 2 3 4 5  Trang sau
 

Hướng dẫn mua hàng đối với Khách hàng mua hàng online :

-Bước 1: Quý Khách hàng vui lòng cung cấp Tên sản phẩm, mã số sản phẩm, số lượng cần mua, qua số Hotline: 0912.1184.77 hoặc 0929.084.319
-Bước 2: Cơ sở Tâm Diệu Pháp sẽ xác nhận lại đơn đặt hàng của quý khách và số tiền thanh toán.
-Bước 3: Quý khách cung cấp thông tin cụ thể gồm tên người nhận, số điện thoại di động và địa chỉ nhận hàng.
-Bước 4: Chúng tôi sẽ chuyển hàng  ngay qua công ty vận chuyển VN Post để giao hàng tận nơi cho quý khách , bằng phương thức giao hàng COD: nhờ thu hộ số tiền thanh toán đã xác nhận (hoặc theo thoả thuận nếu có) , khi quý khách nhận hàng .

-Chú ý: Đối với hàng nặng trên 1kg, tiền vận chuyển sẽ được kiểm tra với công ty vận chuyển và được cộng thêm vào giá cả sản phẩm  niêm yết.
-Xin trân trọng cảm ơn Quý khách. 
     

Hỗ trợ Khách hàng mua Online

 Hotline :
Nhân viên bán hàng:
0912.118.477 - Zalo- Ms.Tâm
0929.084.319 - Ms. Hoa
 Email:
tamdieuphap79@gmail.com

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1452
  • Tháng hiện tại: 40432
  • Tổng lượt truy cập: 3818595

Hỗ trợ KH thanh toán Online

Giám đốc : Phạm Công Phúc 
Phone - 0935.400.437


-Tài khoản: Phạm Công Phúc : 200.120.610.6833 - Ngân hàng Agribank Đà nẵng
-Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm : số 189.530.984.77  Ngân hàng SCB , Đà Nẵng
-Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm : số 0041.000.258.863  Ngân hàng Vietcombank Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Sản phẩm Giá Khuyến mãi

Vị trí CH trên Google Map

SHOP MỸ NGHỆ TÂM DIỆU PHÁP
Số 3 đường Bùi Tá Hán  (gần nút giao thông Bùi Tá Hán và Lê Văn Hiến)

P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng