Từ khóa
Khoảng giá -

Trang Sức Thạch Anh-Đá bán quý

Mã số: TS-133TP - Mặt dây chuyền tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đá Mã não rêu - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-133TP
Đăng ngày 25-08-2020 10:44:59 PM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm thần thông quảng đại của Phât nghìn tay nghìn mắt. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 48mm x rộng 31mm x dày 8,5mm. Khối lượng : 20 gam

Mã số: TS-132TP- Mặt dây chuyền tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hộ mệnh tuổi Mẹo - Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-132TP
Đăng ngày 25-08-2020 10:27:20 PM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phù hộ bản mệnh cho người tuổi Mẹo. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm, từ bi của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 50mm x rộng 32mm x dày 9mm. Khối lượng : 23 gam.

Mã số: TS-131TP- Mặt dây chuyền tượng Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh tuổi Thìn, Tỵ - Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-131TP
Đăng ngày 25-08-2020 11:36:38 AM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát phù hộ bản mệnh cho người tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm, từ bi của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 31mm x dày 11mm. Khối lượng : 26 gam

Mã số: TS-130TP- Mặt dây chuyền tượng Hư Không Tạng Bồ Tát hộ mệnh tuổi Sửu, Dần- Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-130TP
Đăng ngày 25-08-2020 11:17:21 AM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Hư Không Tạng Bồ Tát phù hộ bản mệnh cho người tuổi Sữu, Dần. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm, từ bi của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 31mm x dày 10mm. Khối lượng : 23gam

Mã số: TS-129TP- Mặt dây chuyền tượng Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh tuổi Ngọ - Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-129TP
Đăng ngày 21-08-2020 12:11:02 PM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Đại Thế Chí Bồ Tát phù hộ bản mệnh cho người tuổi Ngọ. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm, từ bi của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 31mm x dày 11mm. Khối lượng : 28gam

Mã số: TS-128TP- Mặt dây chuyền tượng Phật A Di Đà hộ mệnh tuổi Tuất, Hợi - Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-128TP
Đăng ngày 21-08-2020 11:46:40 AM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Phật A Di Đà phù hộ bản mệnh cho người tuổi Tuất, Hợi. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm, từ bi của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 31mm x dày 7,8mm. Khối lượng : 16 gam

Mã số: TS-127TP- Mặt dây chuyền tượng Như Lai Đại Nhật hộ mệnh tuổi Mùi, Thân - Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-127TP
Đăng ngày 21-08-2020 11:21:12 AM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Như Lai Đại Nhật phù hộ bản mệnh cho người tuổi Mùi, Thân. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 32mm x dày 8mm. Khối lượng : 19 gam

Mã số: TS-126TP - Mặt dây chuyền tượng Bất Động Minh Vương Bồ Tát hộ mệnh tuổi Dậu -Đá Mã não rêu
Mã sản phẩm: TS-126TP
Đăng ngày 21-08-2020 10:59:11 AM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Bất Động Minh Vương Bồ Tát phù hộ bản mệnh cho người tuổi Dậu. Tượng đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm của vị Phật. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 48mm x rộng 32mm x dày 11mm. Khối lượng : 26 gam

Mã số: TS-125TP - Mặt dây chuyền tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đá Mã não rêu - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-125TP
Đăng ngày 16-08-2020 12:37:08 PM
Giá : 820 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm thần thông quảng đại của Phât nghìn tay nghìn mắt. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 31mm x dày 8mm. Khối lượng : 19 gam

Mã số: TS-124TP - Mặt dây chuyền tượng Long đầu Quán Âm bằng đá Mã não rêu - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-124TP
Đăng ngày 16-08-2020 12:15:39 PM
Giá : 850 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Long đầu Quán Âm đẹp tinh xảo từng chi tiết, thể hiện thần thái trang nghiêm từ bi của Quán Âm Bồ tát . Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 49mm x rộng 48mm x dày 9mm. Khối lượng : 31 gam

Mã số: TS-123TP - Mặt dây chuyền tượng Quan Công bằng đá Mã não rêu - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: S004528
Đăng ngày 16-08-2020 11:45:12 AM
Giá : 810 000 VND
Mặt dây chuyền chạm khắc tượng Quan Công cầm đao trấn ải, đẹp thần thái uy nghi. Tượng đươc chế tác từ đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: cao 53mm x rộng 34mm x dày 10mm. Khối lượng : 29 gam.

Mã số: TS-122TP - Mặt dây chuyền chạm khắc chữ Song Hỷ bằng đá Mã não rêu - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-122TP
Đăng ngày 16-08-2020 11:28:17 AM
Giá : 620 000 VND
Mặt dây chuyền chạm khắc chữ Song hỷ lâm môn bằng đá Mã não rêu màu xanh thiên nhiên, có vân đá đẹp như những sợi rêu bên trong, bắt ánh sáng lấp lánh. Kích thước mặt dây chuyền: 49mm x 50mm x dày 8mm. Khối lượng : 34 gam.

Mã số : Đ-118TP - Mặt dây chuyền hình chim mai bằng đá Canxedon - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: Đ-118TP
Đăng ngày 07-08-2020 02:32:58 AM
Giá : 1 100 000 VND
Mặt dây chuyền chạm khắc hình chim vẹt đuôi dài và cây hoa mai bằng chất liệu đá Canxedon ( đá mã não rêu) thiên nhiên màu xanh pha vàng đẹp độc đáo, phong cách, mang ý nghĩa phong thủy tốt: vui vẻ, bình an, hóa lộc. Kích thước mặt dây chuyền : cao 52mm x rộng 48mm x dày 8mm. Khối lượng: 36gam

Mã số: TS-121TP - Mặt dây chuyền tượng Rồng thiêng bằng Hổ Phách thiên nhiên - Trang sức đá quý
Mã sản phẩm: TS-121TP
Đăng ngày 07-08-2020 02:19:12 AM
Giá : 2 200 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Rồng thiêng uy quyền bằng Hổ Phách thiên nhiên (dòng Copal) quý giá với màu vàng óng, đẹp tinh xảo từng chi tiết, đeo sang trọng, đẳng cấp, mang ý nghĩa phong thủy tốt cho công danh sự nghiệp. Kích thước tượng : cao 66mm x dày 25mm x rộng 41mm. Khối lượng: 40gam

Mã số: TS-119TP - Mặt dây chuyền tượng Tỳ Hưu bằng Hổ Phách thiên nhiên - Trang sức đá quý
Mã sản phẩm: TS-119TP
Đăng ngày 07-08-2020 02:06:25 AM
Giá : 2 100 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Tỳ Hưu tài lộc bằng Hổ Phách thiên nhiên (dòng Copal) quý giá với màu vàng óng, đẹp tinh xảo từng chi tiết, đeo sang trọng, đẳng cấp, mang ý nghĩa phong thủy tốt hóa giải sát khí, thu hút may mắn tài lộc. Kích thước Tỳ Hưu : dài 52mm x rộng 25mm x cao 27mm. Khối lượng: 20gam

Mã số: TS-120TP - Mặt dây chuyền tượng Di lặc bằng Hổ Phách thiên nhiên - Trang sức đá quý
Mã sản phẩm: TS-120TP
Đăng ngày 07-08-2020 01:51:16 AM
Giá : 2 300 000 VND
Mặt dây chuyền tượng Di lặc bằng Hổ Phách thiên nhiên (dòng Copal) quý giá với màu vàng óng, đẹp tinh xảo từng chi tiết, đeo sang trọng, đẳng cấp, mang ý nghĩa phong thủy tốt hóa giải sát khí, thu hút may mắn bình an. Kích thước tượng : cao 70mm x dày 24mm x rộng 44mm. Khối lượng: 40gam

Mã số: TS-117TP - Vòng tay đá mã não sắc nâu trầm+ viên đá chủ mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 3 mắt - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-117TP
Đăng ngày 04-08-2020 03:24:22 AM
Giá : 720 000 VND
Vòng tay đá mã não sắc nâu trầm với viên đá chủ mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 3 mắt , đẹp sang trọng, độc đáo , là biểu tượng tài bảo, hạnh phúc và trường thọ. Vòng đá có ni tay 60mm thích hợp cho tay người nam. Kích thước hạt tròn đường kính 14mm, kích thước viên đá Dzi dài 21mm x đường kính 14mm. Khối lượng vòng 53 gam.

Mã số: TS-116TP - Vòng tay đá mã não đa sắc màu + viên đá chủ mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 3 mắt - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-116TP
Đăng ngày 03-08-2020 11:49:46 AM
Giá : 820 000 VND
Vòng tay đá mã não đa sắc màu với viên đá chủ mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 3 mắt , đẹp sang trọng, độc đáo , là biểu tượng tài bảo, hạnh phúc và trường thọ. Vòng đá có ni tay 60mm thích hợp cho tay người nam. Kích thước viên đá Dzi dài 40mm x đường kính 14mm. Khối lượng vòng 48 gam.

Mã số: TS-115TP - Vòng tay đá Mã não Lạt Ma (Đá Dzi) màu sắc nâu trầm - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-115TP
Đăng ngày 03-08-2020 11:11:52 AM
Giá : 650 000 VND
Vòng tay đá Mã não Lạt Ma hình đốt trúc, tông màu nâu trầm với vân đá đẹp ấn tượng. Vòng đá có ni tay 60mm thích hợp cho tay người nam. Kích thước vòng : 7 hạt đốt trúc dài 20mm x đường kính 14mm. Khối lượng vòng: 52 gam.

Mã số: TS-018TP - Vòng tay đá Mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 2 màu trắng đen - Trang sức đá phong thủy
Mã sản phẩm: TS-018TP
Đăng ngày 03-08-2020 10:37:16 AM
Giá : 720 000 VND
Vòng tay đá Mã não Lạt Ma (Đá Dzi) 3 mắt với 2 màu trắng đen đẹp sang trọng, độc đáo , là biểu tượng tài bảo, hạnh phúc và trường thọ. Vòng đá có ni tay 60mm thích hợp cho tay người nam. Kích thước vòng : 8 hạt dài 18mm x đường kính 13mm. Khối lượng vòng 40 gam.

1 2  Trang sau
 

Hướng dẫn mua hàng đối với Khách hàng mua hàng online :

-Bước 1: Quý Khách hàng vui lòng cung cấp Tên sản phẩm, mã số sản phẩm, số lượng cần mua, qua số Hotline: 0912.1184.77 hoặc 0929.084.319
-Bước 2: Cơ sở Tâm Diệu Pháp sẽ xác nhận lại đơn đặt hàng của quý khách và số tiền thanh toán.
-Bước 3: Quý khách cung cấp thông tin cụ thể gồm tên người nhận, số điện thoại di động và địa chỉ nhận hàng.
-Bước 4: Chúng tôi sẽ chuyển hàng  ngay qua công ty vận chuyển VN Post để giao hàng tận nơi cho quý khách , bằng phương thức giao hàng COD: nhờ thu hộ số tiền thanh toán đã xác nhận (hoặc theo thoả thuận nếu có) , khi quý khách nhận hàng .

-Chú ý: Đối với hàng nặng trên 1kg, tiền vận chuyển sẽ được kiểm tra với công ty vận chuyển và được cộng thêm vào giá cả sản phẩm  niêm yết.
-Xin trân trọng cảm ơn Quý khách. 
     

Hỗ trợ Khách hàng mua Online

 Hotline :
Nhân viên bán hàng:
0912.118.477 - Zalo- Ms.Tâm
0929.084.319 - Ms. Hoa
 Email:
tamdieuphap79@gmail.com

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1596
  • Tháng hiện tại: 40576
  • Tổng lượt truy cập: 3818739

Hỗ trợ KH thanh toán Online

Giám đốc : Phạm Công Phúc 
Phone - 0935.400.437


-Tài khoản: Phạm Công Phúc : 200.120.610.6833 - Ngân hàng Agribank Đà nẵng
-Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm : số 189.530.984.77  Ngân hàng SCB , Đà Nẵng
-Tài khoản: Nguyễn Thanh Tâm : số 0041.000.258.863  Ngân hàng Vietcombank Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Sản phẩm Giá Khuyến mãi

Vị trí CH trên Google Map

SHOP MỸ NGHỆ TÂM DIỆU PHÁP
Số 3 đường Bùi Tá Hán  (gần nút giao thông Bùi Tá Hán và Lê Văn Hiến)

P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng