Mã số: G-146TP - Tượng Di Lặc cầm vàng ngồi an lạc dưới cây đào tiên - Gỗ Ngọc Am. Gỗ mỹ nghệ Đà Nẵng
Đăng ngày 05-11-2018 Lúc 01:46'- 203 Lượt xem
Giá: 5 200 000 VND / 1 tượng
Tượng Di Lặc cầm vàng - Gỗ Ngọc Am-  Mã số: G-146TP 
Kích thước tượng khá lớn : cao 78cm x rộng 30cm x sâu 23cm. Khối lượng = 9,5kg